LPEU/2021/366 COM(2021)313 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216, pokiaľ ide o colnú kvótu Únie na hovädzie vysokej kvality z Paraguaja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)313
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/366
Dátum ukončenia procesu: 14.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021