LPEU/2021/362 COM(2021)328 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Grécka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)328
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/362

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)