LPEU/2021/358 C(2021)4347 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE týkajúce sa žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zákaz reklamy na fosílne palivá a sponzorstva v oblasti fosílnych palív“ podľa nariadenia Európskeho p...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)4347
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/358

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)