LPEU/2021/356 JOIN(2021)20 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom - zakročovanie, obmedzovanie a zapájanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)20
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/356
Dátum ukončenia procesu: 19.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia: 19.07.2021