LPEU/2021/354 COM(2021)308 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2020/1706, pokiaľ ide o zahrnutie autonómnych colných kvót Únie na určité produkty rybárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)308
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/354

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)