LPEU/2021/353 COM(2021)306 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1337/2011 o európskej štatistike trvalých plodín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)306
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/353

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)