LPEU/2021/353 COM(2021)306 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1337/2011 o európskej štatistike trvalých plodín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)306
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/353
Dátum ukončenia procesu: 10.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2023