LPEU/2021/351 COM(2021)307 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Únie na konferencii zmluvných strán Dohovoru o zbere, skladovaní a prijímaní odpadu vznikajúceho počas plavby na Rýne a iných vnútrozemských vodných cestách (CDNI), pokiaľ ide o prijatie uznesenia zameraného na rozšírenie zákazu vypúšťania splaškovej odpadovej vody na lode vnútrozemskej plavby, ktoré prepravujú 12 až 50 cestujúcich

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)307
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/351
Dátum ukončenia procesu: 18.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021