LPEU/2021/35 COM(2021)31 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/XXX, pokiaľ ide o určité predbežné rybolovné možnosti na rok 2021 vo vodách Únie a vo vodách nepatriacich Únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)31
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/35

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 04.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)