LPEU/2021/346 COM(2021)295 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku pilotného projektu informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti elektronického obchodu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)295
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/346

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)