LPEU/2021/345 COM(2021)292 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa predkladaná orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)292
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/345
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 04.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021