LPEU/2021/337 COM(2021)288 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Usmernenia k článku 17 smernice (EÚ) 2019/790 o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)288
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/337

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)