LPEU/2021/332 COM(2021)290 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o hodnotení nariadenia (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)290
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/332

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)