LPEU/2021/33 COM(2021)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Správnom výbore TIR Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR, pokiaľ ide o návrh na zmenu dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)24
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/33
Dátum ukončenia procesu: 02.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021