LPEU/2021/328 COM(2021)275 Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú zmluvné strany Európskeho rozvojového fondu uhradiť do tohto fondu vrátane druhej splátky na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)275
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/328
Dátum ukončenia procesu: 17.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021