LPEU/2021/32 COM(2021)30 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 1 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2021 Pobrexitová adaptačná rezerva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)30
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/32
Dátum ukončenia procesu: 04.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021