LPEU/2021/318 COM(2021)521 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Poľska na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)521
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/318

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)