LPEU/2021/31 COM(2021)13 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)13
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/31
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021