LPEU/2021/3 COM(2021)1 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutiach Rady a Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)1
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/3
Dátum ukončenia procesu: 26.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021