LPEU/2021/296 COM(2021)528 OZNÁMENIE KOMISIE, Aktualizácia správy o sprísnenom dohľade – Grécko, jún 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)528
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/296
Dátum ukončenia procesu: 03.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021