LPEU/2021/291 COM(2021)269 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)269
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MS SR ako gestora nerozporujeme, ale prosíme doplniť do spolugestora Generálnu prokuratúru SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/291

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)