LPEU/2021/29 COM(2021)35 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Jednotne proti ochoreniu COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)35
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/29

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)