LPEU/2021/286 COM(2021)258 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o predpisoch prijatých menovacím orgánom každej inštitúcie na účely vykonávania služobného poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)258
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/286
Dátum ukončenia procesu: 04.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021