LPEU/2021/283 COM(2021)261 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pokrok pri vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)261
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/283
Dátum ukončenia procesu: 06.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021