LPEU/2021/281 COM(2021)257 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno (OIV)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)257
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/281

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)