LPEU/2021/274 COM(2021)245 SPRÁVA KOMISIE Vykonávanie a najlepšie postupy vnútroštátnych politík v oblasti obstarávania na vnútornom trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)245
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/274

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)