LPEU/2021/267 COM(2021)254 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa určitých strojov vybavených motormi v rozsahu výkonu od 56 kW do 130 kW a nad 300 kW s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)254
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/267
Dátum ukončenia procesu: 01.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.05.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021