LPEU/2021/266 COM(2021)240 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o novom prístupe k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ Transformácia modrého hospodárstva EÚ ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)240
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/266
Dátum ukončenia procesu: 18.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021