LPEU/2021/265 COM(2021)237 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť Európskej únie o predĺženie platnosti výnimky WTO, ktorou sa povoľujú autonómne obchodné preferencie pre západný Balkán

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)237
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/265
Dátum ukončenia procesu: 25.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021