LPEU/2021/262 COM(2021)231 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)231
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/262
Dátum ukončenia procesu: 03.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021