LPEU/2021/259 COM(2021)230 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)230
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/259
Dátum ukončenia procesu: 08.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021