LPEU/2021/258 COM(2021)223 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)223
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/258
Dátum ukončenia procesu: 22.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.07.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021