LPEU/2021/253 COM(2021)355 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV STRATÉGIA EÚ PRE TERAPEUTIKÁ NA OCHORENIE COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)355
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/253

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)