LPEU/2021/251 COM(2021)222 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie žiadosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o pristúpenie k Lugánskemu dohovoru z roku 2007

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)222
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/251

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 07.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)