LPEU/2021/250 COM(2021)233 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na sedemdesiatom štvrtom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)233
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/250

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 05.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)