LPEU/2021/249 COM(2021)225 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)225
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/249

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)