LPEU/2021/246 C(2021)2750 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu navrhovanej európskej iniciatívy občanov s názvom „Zelené strešné záhrady“ („Green Garden Roof Tops“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)2750
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/246

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)