LPEU/2021/245 C(2021)2784 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Výmenný program pre štátnych zamestnancov“ [Civil Servant Exchange Program (CSEP)]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)2784
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/245

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)