LPEU/2021/243 COM(2021)219 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Lepšia právna regulácia: spojme sily v záujme lepšej tvorby právnych predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)219
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/243
Dátum ukončenia procesu: 12.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 12.07.2021