LPEU/2021/239 COM(2021)120 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Stratégia EÚ v oblasti dobrovoľného návratu a reintegrácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)120
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/239
Dátum ukončenia procesu: 20.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021