LPEU/2021/234 COM(2021)204 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o uplatňovaní nariadenia Rady č. 495/77, naposledy zmeneného nariadením č. 1945/2006 (o pracovnej pohotovosti), nariadenia Rady č. 858/2004 (o mimoriadne náročných pracovných podmienkach) a nariadenia Rady č. 300/76, naposledy zmeneného nariadením č. 1873/2006 (o práci na zmeny) v inštitúciách v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)204
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/234
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021