LPEU/2021/225 COM(2021)199 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o doložkách o preskúmaní v smerniciach 2013/34/EÚ, 2014/95/EÚ, a 2013/50/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)199
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/225

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)