LPEU/2021/222 COM(2021)195 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozíciách, ktoré sa majú zaujať v mene Európskej únie písomným postupom účastníkov dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch a účastníkov Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá (ďalej len „dohovor SDL“), pokiaľ ide o žiadosti Spojeného kráľovstva stať sa účastníkom oboch nástrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)195
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/222
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021