LPEU/2021/219 COM(2021)194 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať na konferencii zmluvných strán vzhľadom na zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)194
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/219
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021