LPEU/2021/217 COM(2021)250 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o novej stratégii financovania na financovanie nástroja NextGenerationEU

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)250
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/217

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)