LPEU/2021/212 COM(2021)170 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)170
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/212
Dátum ukončenia procesu: 20.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021