LPEU/2021/211 COM(2021)270 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2021 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)270
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/211
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021