LPEU/2021/207 COM(2021)176 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)176
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/207

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 14.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)