LPEU/2021/202 COM(2021)180 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité administratívne a personálne otázky Dopravného spoločens...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)180
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/202
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021