LPEU/2021/201 COM(2021)172 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o tom, či by obchody priamo vyplývajúce zo služieb zameraných na zníženie poobchodných rizík mali byť v prípade mimoburzových derivátov oslobodené od zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia EMIR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)172
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/201

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 12.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)