LPEU/2021/200 COM(2021)181 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)181
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/200

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)